123

CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, khám sức khoẻ định kỳ, cho người lao động tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động an tâm sản xuất công tác.

- Đã triển khai trong CB-CNV ủng hộ đóng góp, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh phát động trong CBCNV đơn vị. Đóng góp Hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống cho hộ gia đình có em bị khuyết tật (3.750.000 đồng); 

+ Qũy hỗ trợ trẻ em hỗ trợ đồ dùng học tập và trao suất học bổng 2014-2015 cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. (21.870.000 đồng); 

+ Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phù Cát (4 nhà - Cát Chánh, Cát Minh, Cát Hanh, Cát Trinh). (105.000.000 đồng - năm 2014); năm 2015 (1 nhà – Cát Tân: 30.000.000 đồng).

+  Hỗ trợ bếp ăn tập thể tại bệnh viện đa khoa huyện Phù Cát (50 kg gạo/tháng); Phụng dưỡng mẹ VNAH (Đỗ Thị Thừa-Cát Minh – 300.000 đ/tháng);

- Tổ chức tặng quà cho CB-CNV nhân các ngày lễ: Quốc tế Phụ nữ 8/3, tặng quà cho con CB-CNV trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, … tặng quà cho công nhân khó khăn. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động tương thân tương trợ trong nội bộ CB-CNV, vận động CB-CNV đóng góp và tổ chức thăm viếng những trường hợp công nhân hoạn nạn, gia đình có hữu sự. 

- Công Đoàn Cơ Sở tổ chức thăm viếng Đoàn viên đau ốm, vận động đoàn viên Công Đoàn đóng góp tương trợ các trường hợp Đoàn viên gặp hoạn nạn nhằm động viên tinh thần giúp người lao động vượt qua khó khăn.   

- Công Đoàn phối hợp với BLĐ Công Ty tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu thông tin - giải trí của CB-CNV như: thi đấu bóng đá, hội thi văn nghệ….