123

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tổng giá trị xuất khẩu (1.000 USD):

-    Năm 2013: 5.171,7 
-    Năm 2014: 10.692,5
-    Năm 2015: 15.167

PCC đã thiết lập được lực lượng khách hàng thân thiết, các nhãn hiệu thân thuộc:

•    Khách hàng: Aoyama, Tommy-Hilfger, MC, De Celso 
•    Thị trường xuất khẩu chính: USA: 50%; Japan : 47%; Other: 1%

PCC luôn sẵn sàng hợp tác liên doanh liên kết cùng các đối tác với mục tiêu Tất cả cùng phát triển thịnh vượng.

Sản phẩm chính:
-    Veston: 180,000 sets (men’s suit with spare pant).
-    Jacket: 400,000 pcs
-    Pants: 600,000 pcs