123

Phát huy tối đa sức mạnh và trí tuệ người lao động

Chiều ngày 31/3/2016, Tổng Công ty CP May Nhà Bè tổ chức hội nghị người lao động năm 2016 với sự có mặt của hơn 400 đại biểu, đại diện cho 25.000 công nhân viên chức của Tổng Công ty trên cả nước. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như phát huy tối đa sức mạnh và trí tuệ của người lao động để hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Đông đảo cán bộ công nhân viên NBC tham gia hội nghị

Trong năm 2015, NBC vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng vượt bậc, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần tạo động lực để Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó TGĐ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015, Phương hướng nhiệm vụ 2016

Hội nghị đã thể hiện được sự quyết tâm to lớn trong năm 2016. Phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo vai trò chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý điều hành, phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của mỗi CBCNVC để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất và các hoạt động khác trên mọi lĩnh vực được giao. Hội nghị cũng tin tưởng rằng với truyền thống của NBC trong những năm qua, sự phấn đấu của từng CBCNV và sức mạnh của tập thể NBC nhất định sẽ vượt qua, hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD năm 2016.

Ký kết thỏa ước lao động và nội quy lao động tập thể 2016

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT, TGĐ NBC đã biểu dương các tập thể, cá nhân với những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mõi trong năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất của đội ngũ tập thể người lao động NBC trong năm qua. Đồng thời kêu gọi tập thể CBCNV tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện hơn nữa để NBC ngày càng phát triển bền vững và nâng lên tầm cao mới.

 

NBC Media