123

Đội bóng NBC dành huy chương bạc cúp NIKE 2015

Sáng ngày 17/4, Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè – NBC đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự của 200 đại diện cổ đông.

Đại hội Cổ đông NBC 2015

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu từ 2015,vv…

Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT, TGĐ chủ trì đại hội

Tại đại hội, Ông Phạm Phú Cường Chủ tịch HĐQT cho rằng: Để đảm bảo SXKD có hiệu quả cần phải chú trọng đầu tư chiều sâu vào các giải pháp công nghệ và thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ông nhấn mạnh: cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, vấn đề KHCN sẽ được Tổng Công ty chú trọng hơn nữa trong thời gian tới. Ông Cường cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy Nhà Bè – Hậu Giang và các dự án khác đang chuẩn bị thực hiện ở khu vực Miền Tây trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – P.TGĐ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên NBC kết thúc với sự đồng thuận cao (thống nhất các nội dung dại hội đều đạt 100%) hứa hẹn một năm phát triển mạnh mẽ của NBC…

NBC Media