123

Đại hội cổ đông NBC 2016 thành công tốt đẹp

Ngày 06/4 vừa qua, Tổng Công ty CP May Nhà Bè – NBC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 4.000 tỷ đồng, chia cổ tức 25%.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó TGĐ NBC báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016

Năm 2015 là năm đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của NBC với các sự kiện nổi bật như: Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy may Nhà Bè – Hậu Giang với quy mô 4000 lao động, thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân lực NBC, xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng như: hội trường, trung tâm phát triển thị trường, nhà xe, nhà vệ sinh,…Bước sang năm 2016, NBC tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy may Đức Linh – huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận với tổng đầu tư lên đến đến 400 tỷ, tạo công ăn việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương. Dự án xây dựng  xí nghiệp sản xuất đồ lót của thương hiệu thời trang Victoria Secret tại khu vực Phù Cát tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT, TGĐ NBC chia sẻ thành quả đạt được năm 2015

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông NBC đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV NBC xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ đông nhất trí cao các nội dung của chương trình

Tiếp bước chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển, tập trung vào những giá trị cốt lõi, trong năm 2016 NBC sẽ có những đột phá mới, khẳng định vị thế của mình trên thị trường may mặc Việt Nam và thế giới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mong muốn của cổ đông và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.
 

NBC Media