123

Công đoàn NBC chăm lo đời sống người lao động

Xác định người lao động là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè - NBC đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng Công ty. Cùng với đó, CĐ NBC luôn tuyên truyền nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có ý thức phấn đấu vươn lên. Từng đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác và cống hiến sức mình vì sự nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của đơn vị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mà mỗi năm Công đoàn đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đoàn viên Công đoàn đã thể hiện được vai trò, năng lực sở trường chuyên môn nghiệp vụ và có đoàn viên trở thành cán bộ chủ chốt trong đơn vị mình công tác.

Tổ chức tặng quà cho các đoàn viên công đoàn khó khăn hàng tháng

Cùng với việc nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ lý tưởng của Đảng trong tình hình mới, CĐ NBC cũng đặc biệt quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác phát động phong trào thi đua để khích lệ, động viên người lao động hăng say công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên khi bản thân và gia đình đoàn viên công đoàn có việc liên quan đến ốm đau, thai sản, hiếu hỷ; giải quyết chế độ, chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức hoặc tạo điều kiện cho đoàn viên tham quan, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức cho nữ công nhân viên khám sức khỏe định kỳ; tham gia các hoạt động thể thao-văn nghệ, kịp thời khen thưởng cho con em CB CNV có thành tích học tập tốt... Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên Công đoàn phối hợp với các đơn vị như: Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Qũy học bổng Vừ A Dính, Cơ quan đoàn khối và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các chương trình xã hội từ thiện từ việc trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đến việc xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, gia đình có công với cách mạng...

Thăm tặng quà Mẹ VNAH, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Tết - Lễ lớn trong năm

Từ thực tiễn chỉ đạo và kết quả đạt được trong các phong trào hoạt động Công đoàn có thể khẳng định: Cùng với việc giáo dục ý thức chính trị cho đội ngũ đoàn viên công đoàn và người lao động, phong trào thi đua lao động sản xuất toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy tiềm năng sáng tạo của từng cá nhân; cùng với việc vận dụng cơ chế chính sách phù hợp, động viên khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho người lao động toàn tâm, toàn ý gắn bó với Tổng Công ty. Đây cũng là bài học lớn và là nguồn lực quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững NBC.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng thông qua Hội nghị người lao động hàng năm

Với những thành tích mà cán bộ, công nhân viên và người lao động NBC đã đạt được trong các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Năm 2016  NBC vinh dự được xếp 31 trong 68 doanh nghiệp đạt giải “Vì Người lao động” và nhiều giấy khen, bằng khen cho tập thể và cá nhân. Phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 40 năm qua cũng như để chuẩn bị hành trang bước vào những năm tiếp theo, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động NBC quyết tâm ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu lao động đạt chất lượng hiệu quả cao hơn nữa; lấy nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh làm trọng tâm, đẩy mạnh các phong trào thi lao động sản xuất để đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của NBC ngày một lớn mạnh và bền vững hơn.

Trao tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể  đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc.