123

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

24-04-2020

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời điểm hiện tại, Công ty cần tuyển vị trí sau: 50 lao động may Công...

Xem chi tiết...