123

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

22-02-2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong Quý I năm 2021, Công ty cần tuyển lao động ở các...

Xem chi tiết...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

24-04-2020

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời điểm hiện tại, Công ty cần tuyển vị trí sau: 50 lao động may Công...

Xem chi tiết...